Extraligové družstvo Strojár Malacky

Extraligové družstvo Strojár Malacky , ako nováčik obsadilo 9. miesto a
vybojovalo si účasť aj v ďalšom ročníku .

Horný rad : Dobrocký Andrej ,Stachovič Tomáš st. ,Pavlík Vlado
,Stachovič Tomáš ml. ,Baláž Robo .Baláž Tomáš ,Škoda Adam ,Nižňanský
Vlado ,
Stredný rad : Frýbert Dušan ml. ,Živica Peter ,Stachovič Peter
,Stachovič David ,Stachovič Pavol ,Grich Dominik ,Sedláček Martin
,Ichman Michal ,
Dolný rad : Valachovič Roman ,Piaček Roman ,Kordoš Ján (tréner) ,Roško
Dušan ,Mikulčák Milan (vedúci družstva) ,Kuklovský Marek ,Oslej Ivan .
Chýbajú : Hlaváč Martin , Puškáč Peter , Draškovič Rudo